Một nhà lãnh đạo tài ba, nhạy bén là những người biết truyền cảm hứng cho đồng nghiệp của mình. Họ chính là mối keo gắn kết cả tổ chức. Do đó, việc đào tạo ra người những lãnh đạo tài trí, sẽ giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững hơn nữa.

chuong-trinh-d ao-tao-lanh-da o-la-mot-nghe- phai-hoc-1.png

Bạn đang là trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc… dù ở bất cứ vị trí lãnh đạo nào thì ngoài chuyên môn, kiến thức, năng lực; thì bạn còn cần có khả năng lãnh đạo, thì mới có thể dìu dắt đồng nghiệp của mình phát triển được. Một nhà lãnh đạo có tố chất, không có nghĩa là bẩm sinh, mà nó được học hỏi, rèn luyện và đúc kết từ những người đi trước. Do đó, các doanh nghiệp luôn tổ chức những chương trình đào tạo cho cấp lãnh đạo, nhằm tạo ra tướng giỏi, từ đó mới tạo ra quân giỏi.

Trong môi trường làm việc của Wonder House, bên cạnh phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, gia tăng giá trị Công ty…; thì công tác đào tạo lãnh đạo luôn được đặt lên hàng đầu.

Thông qua các buổi đào tạo, những nhà lãnh đạo của Won Homes sẽ thấu hiểu hơn bản chất của việc lãnh đạo không chỉ đơn thuần là đứng lên hô hào sáo rỗng, mà đó là cả một quá trình dìu dắt, chỉ bảo tận tình. Hơn nữa, tầm nhìn sâu rộng, khả năng phán đoán tốt là yếu tố cần để trở thành nhà lãnh đạo tài ba.

chuong-trinh-d ao-tao-lanh-da o-la-mot-nghe- phai-hoc-2.png

Hi vọng, các nhà lãnh đạo của Wonder House luôn nỗ lực để phát triển năng lực lãnh đạo của bản thân. Đồng thời, nên song song quản trị và phát triển đội ngũ nhân tài kế cận.

Wonder House