Ảnh: Trao bằng bổ nhiệm cho Phó Tổng Giám Đốc Hoàng Việt Khôi