Trong một đoàn xe chạy lúc nào cũng có một chiếc dẫn đầu, trong việc lãnh đạo cũng vậy: lãnh đạo dẫn đường chính là người đặt mục tiêu cao, và đòi hỏi đội ngũ của mình phải về đích một cách nhanh chóng, theo đúng hướng. Trước tinh thần đó, các nhà lãnh đạo chọn cách làm gương, tham gia cuộc đua của chính mình, dẫn đầu về các hoạt động, tinh thần nói được làm được khiến các chiến binh dưới chướng cũng đang hết sức sôi sục

Nắm trong cuộc đua mang tên ” Đối mặt khúc cua ” thì cuộc đua dành cho thủ lĩnh đang được sự hưởng ứng, cổ vũ mạnh mẽ đến từ các thành viên của Wonder House. Hai cuộc đua mang tên “bản lĩnh tiên phong” và “nhà lãnh đạo quyền lực”

1.Bản lĩnh tiên phong

Với slogan xuyên suốt cuộc đua: 𝑻𝒊𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈
Đối tượng tham gia gồm có: Các lãnh đạo cấp TPKD
Nội dung thi đua: Lãnh đạo tiên phong bán hàng gia đoạn giãn cách
Hình thức đánh giá: Lãnh đạo có doanh số bán hàng cá nhân cao nhất
Bản lĩnh tiên phong

2. Nhà lãnh đạo quyền lực

Với slogan xuyên suốt cuộc đua: 𝑳𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒂̉𝒏𝒉 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈
Đối tượng tham gia: các cấp lãnh đạo GDKD, TPKD
Nội dung thi đua: Lãnh Đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất tới ban kinh doanh (theo hướng tích cực)
Lãnh đạo tạo ảnh hưởng
Sự tiên phong dẫn đầu trong cuộc thi đua “Đối Mặt Khúc cua – Cuộc đua thủ lĩnh” chính là nơi lãnh đạo thể hiện, phát huy hết những phẩm chất ưu tú của mình….
Cố gắng có thể thành ng, nhưng bỏ cuộc chắc chắn thất bại
Đó là tinh thần kể cả khi bạn ở vị trí nào đi chăng nữa. “ Làm “ và “ Cống Hiến” – kiến tạo sự thịnh vượng cùng Wonder House. Chúc các lãnh đạo phá vỡ thành tích đỉnh cao trong quá khứ, thiết lập mốc chinh phục mới