Won Radio số 13 quay trở lại với chủ đề “Cội nguồn”

Một số phát sóng đặc biệt nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Một số phát sóng đưa ta trở về với sự tĩnh lặng của thời gian

Một phút lắng đọng để hướng về tổ tiên, hướng về nguồn cội

Cùng lắng nghe tại Won Radio: